Monday, September 20, 2004

KPN krijgt recent slecht nieuws te verduren. Topman Scheepbouwer heeft een groot aandelenpakket verkocht. Wij denken dat de markt zal inzien dat KPN zich in negatieve zin onderscheidt van andere PTT`s, die een duidelijker strategie hebben en/of meer schaalvoordelen genieten. KPN investeert onvoldoende, wat zich op termijn zal wreken.

1. Het KPN-aandeel ondervindt substantiele steun van het inkopen van eigen aandelen. Dit is een tijdelijk effect. De relatieve performance is recent wat verslechterd. Dat CEO Ad Scheepbouwer een groot aandelenpakket heeft verkocht, geeft geen vertrouwen. Verder zien wij op korte termijn geen fundamentele triggers voor outperformance.
2. Wij denken dat de markt steeds meer doordrongen raakt van de relatief zwakke positie van KPN. Nederland heeft een relatief taaie regelgever (OPTA) en veel concurrentie (5 mobiele aanbieders, diverse alternatieve providers, een actieve kabeltv-sector). Daarbij is de strategie van KPN, gekenmerkt door een laag investeringsniveau, onduidelijk. Dit laatste zal zich op termijn wreken. In Duitsland en Belgie is KPN een kleine speler.
3. De recente obligatie-emissie van Versatel en de ingezette consolidatie onder alternatieve aanbieders, zal naar ons oordeel de komende tijd de aandacht doen verschuiven van PTT`s (met geld te veel) naar alternatieve aanbieders (met betere groeivooruitzichten). Recente deals:
  • PTT's buiten de grenzen: TI heeft HanseNet gekocht, TDC koopt Song Networks, FT zou easynet willen kopen, BT zou interesse hebben in Albacom.
  • Altnets onderling: Softbank + Japan Telecom, Cable & Wireless + Bulldog, Versatel kkopt BerliKomm, consolidatie rond ITC^DeltaCom, XO biedt op Allegiancemogelijk fusie van neuf telecom en Cegetel, QSC wil mede door acquisities verder groeien.

No comments: