Friday, December 03, 2004

Here's a post on the Dutch newspaper market. It's in Dutch, but the obvious conclusions are:
  • shrinking industry, somewhat dissappointing yield, interesting but smaal opportunities for growth
  • very cyclical, investing in it requires good timing
  • internet is the big threat

Some observations:

  • De markt is verdeeld door Telegraaf (de landelijke krant is marktleider; enige regionale titels), Wegener (marktleider in regionale kranten), PCM (landelijke titels; wil te zijner tijd naar de beurs), Parool en de Noordelijke Dagblad Combinatie.
  • De Nederlandse dagbladenmarkt is volwassen. De groei is zeer laag. Het aantal abonnees neemt niet toe, eerder af. Hierdoor moet continu aan kostenbeheersing worden gewerkt.
  • Initiatieven die enige groei moeten brengen zijn (o.a.): (1) zondagskrant (Telegraaf) (2) freesheets a la Spits (Telegraaf; wordt mogelijk ook buiten Nederland geintroduceerd) (3) alternatieve abonnementen (bijv. alleen weekend) (4) overgang op tabloid formaat (Parool) (5) volgens geruchten: een samenvoeging van AD (uit de PCM-stal) en regionale kranten van Wegener, met het AD als eerste katern en de regionale krant als tweede (6) samenvoeging van aangrenzende regionale kranten (bezuinigen op redactie en distributie) (7) publicatie van een tv-gids (plan van Telegraaf, maar afgekeurd door College van Beroep) (8) overtollige cashflows elders investeren: (a) Telegraaf: websites, consumentenbeurzen, tijdschrijften in en buiten Nederland, belangen in Wegener en SBS; (b) Wegener: direct marketing; (c) beide zitten ook in huis-aan-huis bladen; (d) Telegraaf heeft een sterke balans en zou kunnen bijlenen, Wegener werkt eerder aan schuldreductie.
  • De markt is zeer cyclisch vanwege de afhankelijkheid van de advertentie-markt. De prijsoorlog onder supermarkten heeft de kranten goed gedaan (keerzijde: dit zorgt vanaf pakweg 04Q4 voor een moeilijke vergelijkingsbasis).
  • Ook de papierprijs speelt een rol. (Moet niet overdreven worden: in goede tijden neemt het aantal advertenties toe, wat de vraag naar papier opdrijft en dus ook de prijs. Andersom, in tijden van laagconjunctuur wordt geprofiteerd van lage papierprijzen.)
  • Internet is een geduchte bedreiging, vooral voor rubrieksadvertenties (denk aan marktplaats.nl). Internetsites behorend bij dagbladen zijn niet echt succesvol (in het buitenland soms wel). Bedrijven worstelen met de vraag welke content online moet worden gezet en of er geld voor gevraagd kan worden.
  • Metro is succesvol en haalt reclamegeld weg bij alle kranten. Ter verdediging heeft Telegraaf Spits.


No comments: