Wednesday, February 01, 2006

Fiber coming to Rotterdam

Dirk van der Woude conveys a message from the Rotterdam City Council. Today it approved the construction of a citywide fiber network, 'Glazen Maas' (glass Maas, Maas being the name of the extended Rhine river running through the town).
It wil be built over a three year period, primarily for government workers (schools, etc), but citizens can also be hooked up. For the latter, the city seeks cooperation of housing corporations.

Therefore, a first step, but another one in a long string of announcements.

Here is the original Dutch:

Rotterdam, 1 februari 2006

College akkoord met aanleg van glasvezelhoofdstructuur

Het College van burgemeester en wethouders heeft een belangrijke stap gezet in de aanleg van glasvezel in Rotterdam. Met een akkoord voor de uitvoering van het plan van aanpak Realisatie Glazen Maas zal de gemeente, samen met partners, in drie jaar tijd een glasvezelhoofdstructuur ontwikkelen. Instellingen uit het onderwijs, de zorg, de creatieve sector en de gemeentelijke overheid krijgen toegang tot dit glasvezelnetwerk.

De glasvezelhoofdstructuur, die in 2008 gereed moet zijn, zal tevens geschikt zijn voor aansluiting van bewoners. De gemeente neemt de regie bij de totstandkoming en inrichting van het stedelijk netwerk dat via een Europese aanbesteding gerealiseerd zal worden.

Voor grootschalige aansluiting van bewoners op glasvezel is een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld woningcorporaties onontbeerlijk. Daarom probeert de gemeente in de komende tijd woningcorporaties en marktpartijen te interesseren voor deelname in de aanleg van glasvezel. Bovendien wordt gekeken of de aanleg van glasvezel te combineren is met de aanleg van het netwerk dat huishoudens zal verwarmen met overtollige warmte van de industrie. Tot slot wil de gemeente dat drie nader te selecteren bedrijventerreinen in 2008 toegang hebben tot het glasvezelnetwerk.

Met het glasvezelnetwerk beoogt het College de regionale economie te stimuleren. Een goed toegankelijke, toekomstvaste communicatie-infrastructuur is voor Rotterdam even belangrijk is als een goede aansluiting van de stad via water, weg en spoor. Een glasvezelnetwerk blijkt een belangrijke vestigingsfactor te zijn voor jonge professionals, kennisintensieve bedrijven, havengerelateerde bedrijven en bedrijven in de medisch-technologische sector. Ook voor culturele instellingen is een hoogwaardig netwerk voor communicatie- en dataverkeer onontbeerlijk.

Eerder is Rotterdam gestart met de aanleg van glasvezel in de wijken Nesselande en Lloydkwartier. Via de glasvezelnetwerken in deze wijken kunnen de aangesloten bewoners en bedrijven inmiddels diensten als supersnel internet, telefonie, digitale televisie en dataopslag op afstand afnemen.


No comments: