Wednesday, February 23, 2005

Doemscenario voor krantenuitgevers

Frank Ahrens van The Washington Post schreef afgelopen zondag een artikel over de toekomst van de krantenindustrie. Editor & Publisher biedt een korte samenvatting. Wereldwijd is sprake van het zelfde probleem: stagnerende of dalende oplagecijfers.

De oorzaak is toegenomen concurrentie van andere media, met name internet, versterkt door een veranderende levensstijl, waarin de krant een steeds kleinere plaats inneemt. Ook is er sprake van een vicieuze cirkel: minder advertentie-inkomsten leiden tot kleinere redacties dus minder kwaliteit, etc.

Internet biedt op verschillende manieren concurrentie:
 • web sites van kranten zijn in veel gevallen gratis (zoals nytimes.com)
 • als web sites al winstgevend zijn (zoals nytimes.com), dan genereren ze veel minder omzet dan een traditionele krant en kunnen dus niet een volledige redactie onderhouden
 • de opkomst van sites als Yahoo! News
 • de opkomst van web logs (vooral in de politieke sfeer)
 • migratie van banen- en rubrieksadvertenties van de krant naar internet
Kranten zoeken naarstig naar nieuwe media, wat in ieder geval advertentieruimte oplevert. Maar dit levert lang niet altijd abonnementsinkomsten, want web sites en e-mail nieuwsbrieven zijn in veel gevallen gratis.
Overigens overwegen sites als nytimes.com over te gaan op een abonnementenmodel.

Tot de initiatieven behoren:
 • kwaliteitsverbeteringen (van kleur tot en met speciale bijlagen)
 • gratis kranten (freesheets zoals Metro en huis-aan-huis bladen)
 • alternatieve abonnementen (bijvoorbeeld alleen weekend)
 • overgang op tabloid formaat
 • overgang van avond- naar ochtendedities
 • introductie van zondagsedities
 • web sites en webdiensten (e-mail nieuws brieven, web logs, RSS feeds, etc.)
 • diversificatie (tijdschriften, beurzen, direct marketing, radio & TV)
Gratis kranten en web sites lijken de toekomst te hebben. De advertentiemarkt groeit het hardst waar het internet betreft. Recente acquisities:
 • MarketWatch door Dow Jones (uitgever van de Wall Street Journal) voor USD 463m
 • Slate.com door Washington Post Co
 • About.com ($410m) en 49% in Metro Boston ($17m) door New York Times Company

No comments: