Tuesday, March 29, 2005

Bedreigingen voor VoIP niet geweken

Overheidsregulering is er niet alleen om VoIP het leven zuur te maken maar ook om het te beschermen.

Interconnectietarieven blijven dreigen
Level 3 heeft zijn aanvraag (vrijstelling voor VoIP van het betalen van interconnectie) bij de FCC ingetrokken vanwege het vertrek van FCC-voorzitter Michael Powell (Rep). Door zijn vertrek is de uitkomst namelijk erg onvoorspelbaar geworden (over zijn twee Republikeinen en twee Democraten).

Port blocking nog niet uitgebannen
Onafhankelijk VoIP-aanbieder Vonage beweert dat haar verkeer nog altijd geblokkeerd wordt, nu door twee breedbandproviders. Eerder bekende Madison River schuld, om vervolgens te beloven zijn leven te beteren.

Eigen VoIP eerst
Robert Cringely wijst op een andere manier waarop breedbandaanbieders (zoals PTT's) onafhankelijke VoIP-aanbieders zoals Vonage en Skype kunnen frustreren. Legaal, wel te verstaan.
Als de PTT zelf ook VoIP aanbiedt, kan hij de datapakketjes van zijn eigen VoIP-verkeer labelen en die van ander VoIP-verkeer niet. De eigen VoIP-pakketjes krijgen daardoor voorrang, terwijl de andere pakketjes slechts een 'best effort' service krijgen. In de praktijk kan dat laatste betekenen: beschadigde, dubbele of verdwenen pakketjes en pakketjes in de verkeerde volgorde. Gevolg: slechte geluidskwaliteit.
Overigens wijst Cringely op een alternatieve vorm van VoIP, zoals aangeboden door the switchboard. Geen installatie vereist.

Stand-alone DSL als enabler nog onzeker
De ontwikkelingen rond stand-alone DSL (naked DSL, DSL-only) zijn nog onduidelijk. KPN en Verizon komen binnenkort met een dergelijk aanbod, waarbij de abonnee alleen DSL en geen telefonie afneemt. Qwest biedt het vrijwillig aan. BellSouth kreeg de FCC aan haar zijde: staatsoverheden kunnen de Bells niet verplichten stand-alone DSL te verkopen.
KPN en Verizon mikken kennelijk op abonnees die geen vaste lijn meer hebben en nog uitsluitend mobiel bellen. Stand-alone DSL stelt hen in staat DSL af te nemen zonder vaste lijn. BellSouth daarentegen wil DSL-abonnees dwingen om ook te bellen via haar vaste lijnen.
Hoe dan ook, met stand-alone DSL zal VoIP een stimulans krijgen, hetzij door een VoIP-product van de breedbandprovider (zoals KPN), hetzij van een onafhankelijk aanbieder (zoals Vonage).

No comments: