Sunday, May 08, 2005

Click fraud: tijdbom onder Google?

Op webpronews staat een artikel in reactie op de rechtszaak van Google tegen Auctions Experts International. Onderwerp is click fraud. Ook de Washington Post schrijft erover.

Wat is click fraud? (zie ook mijn post van 29 april).
Hieronder wordt verstaan het clicken op advertenties bij zoekresultaten met als doel uitsluitend het genereren van onkosten voor de adverteerder en/of het genereren van inkomsten voor de zoekmachine (Google) en/of haar distributiepartners (de tienduizenden web sites waarop de zoekmachine van Google geïnstalleerd is).
Immers, de adverteerder betaalt bij iedere click (pay-per-click). Dit vormt de explosief groeiende inkomstenbron voor Google (en Yahoo!). In geval gezocht wordt op de site van een distributiepartner, deelt Google de inkomsten met de partner.

Wie maakt zich eraan schuldig?
Het zijn vaak ex-werknemers met wrok jegens hun ex-werkgever (de adverteerder).
Of het gaat om een concurrent van de adverteerder, die zijn rivaal snel door zijn marketingbudget wil heenjagen.
In theorie zou het ook Google kunnen zijn. Er lopen rechtszaken van adverteerders tegen Google die de zoekmachine ervan beschuldigen niet krachtig genoeg op te treden tegen click fraud. Google ontkent natuurlijk en zegt dat er een ruime mate van geautomatiseerde controle is. Bij geconstateerde click fraud volgt een refund.
Een laatste categorie is het netwerk van distributiepartners, zoals Auctions Experts. In de onderhavige rechtszaak beweert Google dat Auctions Experts uitsluitend is opgericht om te profiteren van click fraud. Het bedrijfje zou 50 mensen hebben aangenomen om te clicken op advertenties.

Wat zijn de gevolgen?
Lange tijd was click fraud een goedbewaard geheim, maar nu niet meer. Sommige adverteerders hebben hun relatie met Google inmiddels beëindigd of ze hebben hun budget verkleind. Volgens sommige schattingen is wel 20% van alle clicks frauduleus van aard. Google heeft twee petten op: enerzijds profiteert het van iedere click, anderzijds ondermijnt click fraud de effectiviteit en het aanzien van pay-per-click advertising.

Is er iets aan te doen?
Volgens sommigen zullen we moeten leren leven met click fraud, zoals winkeliers zich moeten neerleggen bij winkeldiefstel. Verder worden opsporingsmethoden steeds beter. Google kijkt naar het adres waarvandaan geclickt wordt. Clicks door distributiepartners worden er van tevoren uitgefilterd. Ten slotte hebben adverteerders bij Google de keus: alleen adverteren op Google.com (waar click fraud het laagst is), op Google.com en de belangrijkste distributiepartners (AOL en Ask Jeeves) of op het gehele distributienetwerk.

No comments: