Sunday, May 08, 2005

Dreiging van open access vermindert niet

Open access blijft een lastig vraagstuk voor wetenschappelijke uitgevers. Het marktaandeel neemt gestaag toe, tot wel 5-10% nu (zie mijn post van 11 april, waarin ook de case Blackwell staat, dat kiest voor een hybride model). Recent zijn weer nieuwe ontwikkelingen te melden.

Onder een open access business model zijn artikelen gratis voor de lezer. De auteur betaalt (mogelijk gesubsidieerd). De vraag is of uitgevers als Elsevier Science stand zullen houden of geleidelijk moeten overschakelen (zoals ik al eerder suggereerde, zie post van 4 maart).

The Guardian meldt dat de Oxfors University Press zijn open access trial uitbreidt tot juridische uitgaven. Daardoor blijkt niet alleen Elsevier Science gevoelig voor dit prangende vraagstuk, maar ook Lexis-Nexis.

Ook blijkt dat het Joint Information Systems Committee (JISC), een adviesorgaan, Open Law opricht in samenwerking met het British and Irish Legal Information Institute.

No comments: