Wednesday, May 11, 2005

IPTV: obstakels (2)

Al eerder gaf ik een lijstje obstakels in de uitrol van IPTV (zie post van 28 april). Op CommsDesign en Light Reading aandacht voor nog twee belangrijke hindernissen:

CommsDesign wijst op het verschijnsel van de lost packets door te hoge bit errors in DSLAMs. Kumar Ramaswamy van set-top box maker Thomson noemt het probleem 'huge', maar er zijn verscillende oplossingen in de maak.

Light Reading noemt een heel ander probleem: het IP-signaal komt binnen op een ADSL-modem en gaat naar een TV, maar het aansluiten van meerdere TV's is een probleem. De kosten van bedrading zijn erg hoog, maar ook hier zijn oplossingen mogelijk:
  • Entone maakt een Hydra gateway, waardoor de overige TV's via het bestaande coax-net zijn aan te sluiten, zonder dat bij iedere TV een STB hoeft te staan.
  • Coaxsys' TVNet gebruikt eveneens het bestaande coax-netwerk in huis, maar daarbij zijn wel meerdere STB's nodig. Voordeel is dat ook andere devices (DVR's, game consoles) zijn aan te sluiten.
  • Amino Technologies maakt samen met ReadyLinks een adapter (ReadyLinks SmartFoot), waardoor alle STB's (van Amino natuurlijk) via het coax-net of het telefoonnet in huis zijn aan te sluiten.
  • Airgo Networks ten slotte heeft een chip, waardoor alle STB's en andere devices draadloos (via WiFi) zijn aan te sluiten.

No comments: